Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024
Δραστηριότητες
 - Εκδηλώσεις
 - Συνεργασίες
 - Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
 - Επίσκεψη στο Κ.Μ.Σ.
 
Αρχείο Προφορικής Παράδοσης

Χρηματοδότηση
- Υπουργείο Πολιτισμού
- Χορηγοί
   Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος 
   Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ.
   Ωνάσης 
   N. Demos Foundation 
   Κληροδότημα Παγκείου
   Επιτροπής 
   Ίδρυμα Μποδοσάκη 
   Ίδρυμα Ιωάννου Φ.  
   Κωστοπούλου 
   Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

:: Αρχείο Φωτογραφιών


Στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης εντάχθηκε αρχικά φωτογραφικό υλικό το οποίο σταδιακά, λόγω του όγκου του, αυτονομήθηκε και αποτέλεσε τη φωτογραφοθήκη του Κέντρου.

Οι
φωτογραφίες της σπάνιας αυτής συλλογής, αποτυπώνουν τον χώρο της Μικράς Ασίας πριν τον εκπατρισμό, εικόνες της κοινωνικής και καθημερινής ζωής των εκεί ελληνικών κοινοτήτων από το τέλος του δεκάτου ενάτου αιώνα έως το 1922. Μετά την ιστορική αυτή τομή, ο τόπος αλλά και η θεματολογία αλλάζουν. Κυριαρχούν, πλέον οι εικόνες της προσφυγικής εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Χρονολογικά και θεματικά, το υλικό ταξινομείται ως εξής:

  • Η ζωή στους οικισμούς της Μικράς Ασίας πριν τον εκπατρισμό του 1922/1924.
  • Εικόνες μετά το 1922/1924 από την προσφυγική εγκατάσταση στον ελλαδικό χώρο.
  • Φωτογραφίες συνεργατών του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών σε αποστολές για τη συλλογή υλικού στην Μικρά Ασία και την Ελλάδα.
  • Φωτογραφίες πληροφορητών του ΚΜΣ συνοδευμένες από τα βιογραφικά τους σημειώματα.


Η πρόσβαση στο Φωτογραφικό Αρχείο καθίσταται δυνατή κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννοήσεως.


 

 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Η όλη Πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

KΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ©, 2012
Κυδαθηναίων 11, 105 58 Αθήνα - Τηλ.:2103239225 - Fax: 2103229758 - e-mail: info@kms.org.gr - e-mail Βιβλιοθήκης: library@kms.org.gr
powered by Omega Technology 2011