Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021
Δραστηριότητες
 - Εκδηλώσεις
 - Συνεργασίες
 - Υποτροφίες Marie
   Skłodowska Curie

 - Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
 - Επίσκεψη στο Κ.Μ.Σ.
 
Αρχείο Προφορικής Παράδοσης

Χρηματοδότηση
- Υπουργείο Πολιτισμού
- Χορηγοί
   Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος 
   Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ.
   Ωνάσης 
   N. Demos Foundation 
   Κληροδότημα Παγκείου
   Επιτροπής 
   Ίδρυμα Μποδοσάκη 
   Ίδρυμα Ιωάννου Φ.  
   Κωστοπούλου 
   Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

 


Περιγραφή Έρευνας

Οι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που εκτοπίστηκαν βίαια από τη Μικρασία στην Ελλάδα προέρχονταν από περιοχές με πολύ διαφορετικά μεταξύ τους γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Ο αρχιτεκτονικός πλούτος των καταβολών τους αποτυπώνεται σε σημαντικό βαθμό στις προφορικές μαρτυρίες τους στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, μέσα από τις οποίες ζωντανεύουν και νοηματοδοτούνται χιλιάδες τόποι μνήμης και εξηγούνται τρόποι και χώροι ζωής. Η παρούσα έρευνα αξιοποίησε το αρχείο αυτό ώστε να μελετήσει τους καθημερινούς χώρους ζωής του Μικρασιατη πρόσφυγα και να αναλύσει αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά τον οικισμό προέλευσής του. Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε η χερσόνησος της Ερυθραίας, η οποία είχε πολλά αμιγώς ελληνικά χωριά, και κατόπιν η έρευνα επικεντρώθηκε στον οικισμό Γκιούλμπαξε.

Πίσω στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, οι καταγραφές των συνεργατών του ΚΜΣ από τις επισκέψεις τους στους προσφυγικούς συνοικισμούς τις δεκαετίες 1930-1970 αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για την προσφυγική εγκατάσταση στην Αττική. Πού διασκορπίστηκαν οι πρόσφυγες του Γκιούλμπαξε και πόσο διαφορετική ήταν η προσφυγική εμπειρία από γειτονιά σε γειτονιά; Η έρευνα επέκτεινε προσπάθειες μελέτης που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για το λεκανοπέδιο και έθεσε ως στόχο να συμπληρώσει τις γνώσεις μας για επιλεγμένους προσφυγικούς συνοικισμούς της Αττικής.

Η υλοποίηση της παρούσας μεταδιδακτορικής έρευνας/εργασίας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ - Β κύκλος» (MIS 5033021) που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Η Καλλιόπη Αμυγδάλου είναι ιστορικός αρχιτεκτονικής και πραγματοποίησε την παρούσα μεταδιδακτορική έρευνα στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών το 2020, με υποτροφία ΙΚΥ. Μεταξύ 2017-2019 ήταν υπότροφος του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie (IF) στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Δίδαξε για δύο χρόνια ως λέκτορας στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Izmir Institute of Technology στην Τουρκία (2015-2017). Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στη Bartlett School of Architecture (University College London) το 2014. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις πολιτισμικές σπουδές από το London School of Economics και απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.Προκήρυξη θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή


Δείτε την προκήρυξη


Στην συνεχιζόμενη συγκυρία της πανδημίας,

η εξυπηρέτηση των αναγνωστών της  βιβλιοθήκης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνουν τα αιτήματά τους

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail: library@kms.org.gr)

και θα λαμβάνουν την σχετική απάντηση.


Εκ της βιβλιοθήκης 

 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Η όλη Πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

KΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ©, 2012
Κυδαθηναίων 11, 105 58 Αθήνα - Τηλ.:2103239225 - Fax: 2103229758 - e-mail: info@kms.org.gr - e-mail Βιβλιοθήκης: library@kms.org.gr
powered by Omega Technology 2011