1. Πρόσκληση: "Η μουσική ως γέφυρα μνήμης – διαπολιτισμικοί και διαγενεακοί διάλογοι στο τοπίο του προσφυγικού Πειραιά"         2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ         3. Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: Ελληνική Επανάσταση και Μικρασιατικός Eλληνισμός, Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021          4. ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: Ηλίας Βενέζης, Η «Κιβωτός» του Μικρασιατικού Ελληνισμού          5. Κυκλοφόρησε ο εικοστός πρώτος τόμος του Δελτίου Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών          6. Νέα έκδοση Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία (1764-1922)