1. Εστίες Ελλήνων πριν και μετά το 1922, Έκθεση τεκμηρίων Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και Ιστορικού Αρχείου Εθνικής Τράπεζας, 18 Οκτωβρίου – 18 Δεκεμβρίου 2018          2. Διεθνής Ημερίδα Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 5 Οκτωβρίου 2018, Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη, ώρα 10.00