Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020
Δραστηριότητες
 - Εκδηλώσεις
 - Συνεργασίες
 - Υποτροφίες Marie
   Skłodowska Curie

 - Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
 - Επίσκεψη στο Κ.Μ.Σ.
 
Αρχείο Προφορικής Παράδοσης

Χρηματοδότηση
- Υπουργείο Πολιτισμού
- Χορηγοί
   Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος 
   Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ.
   Ωνάσης 
   N. Demos Foundation 
   Κληροδότημα Παγκείου
   Επιτροπής 
   Ίδρυμα Μποδοσάκη 
   Ίδρυμα Ιωάννου Φ.  
   Κωστοπούλου 
   Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

:: Οργάνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών είναι ο φορέας της νομικής προσωπικότητας του Ιδρύματος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από αυτήν. 

Διοικητικό Συμβούλιο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (2019-2021)

 Επίτιμος Πρόεδρος:

 Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου (†)

 Πρόεδρος:     

 Γεώργιος Δαυίδ

 Αντιπρόεδροι:
 Ακαδημαϊκός Κώστας Κριμπάς
   Εβίτα Τάκη Αράπογλου

 Γεν. Γραμματέας:

 Καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης

 Ταμίας: 

 Μάρκος Φ. Δραγούμης

 Σύμβουλοι:   Κώστας Αποστολίδης
   Λούλα Ερρίκου Κερτσικώφ
   Αθανάσιος Μαρτίνος
   Κώστας Σταματόπουλος
   Μιχαήλ Β. Σταθόπουλος
   Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη
   Μιλτιάδης Χατζόπουλος

Προσωπικό Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Διευθυντής:

Καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης

Υποδιευθυντής:

Ερευνητές: 

Σταύρος Θ. Ανεστίδης

Δημήτρης Καμούζης

  Γιάννης Κυριακαντωνάκης

Βιβλιοθήκη:
Υπεύθυνη  Βιβλιοθήκης–Αρχείου:


Βαρβάρα Κοντογιάννη


Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο:
Προϊστάμενος:
Βοηθός:

Γραμματέας: Μάρκος Φ. Δραγούμης
Αθανάσιος Μωραΐτης

Μαρία Μουγκαράκη

Βοηθητικό Προσωπικό: 

Κατερίνα Δημητράκη

 

 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Η όλη Πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

KΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ©, 2012
Κυδαθηναίων 11, 105 58 Αθήνα - Τηλ.:2103239225 - Fax: 2103229758 - e-mail: info@kms.org.gr - e-mail Βιβλιοθήκης: library@kms.org.gr
powered by Omega Technology 2011